Page 5 - Үс бухатыыр
P. 5

Туруу барааи дойду
 Тут лыйпр туоһахтаты га р,
 Аг,ыс уон аҕыс хайа
 Алтыһар арҕаһыгар,
 ТоГ)\'с уон тоҕус үрэх
 До[)0рдоһо р туймууту гар,
 Б ух аты ыр уескүех,

 Буойун ол'ох'оуй|уох,—
 Устата-туората көсгүбэт
 Улуу толоопо
 Олоҕур^бута эбитэ үһү...

Ол толоои
Хара тыа
Ханмыылааҕа э б т т үһү,
 Күөх тыа
'Күрүвлээҕэ эбитэ үһү,
Р–У©Т•ТЇСЂСЌСЌР±СЌС‚
 Көтөрдөөҕө збитэ үһү,
Быстыбат
Быйаҥиааҕа эбитэ үһү...

Ол улуу эбэ
Улай киинигэр,
Ураһа дьнэлэпэи,
Эриэн тойон оҕонньор диэн,
Эбнрпэлдьни хотун эмээхсин диэм
Оҕоштьордоох ЭМЭ.МСИИ,
Ыал буолап,
Ыыр Ү'КТЭЭН,
Буруо таһаараи
Олорбутт'ар эбпт.
Хара тыаттан
Хирдан’ эһэлээи,
Булуҥ спртэп
Буур танахтапи,
Бултааи-алтаап,
Булатт-талаи,
Бастар бараммат баайдаммыттар,
Тохтор хороммот тоттоммуттар.

            Рѕ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10